Drikkevannet kontrolleres kontinuerlig for bakterier.

På grunn av flommen kan vannet fra Randsfjorden bli forurenset. Derfor oppfordrer vi alle til å ha noe drikkevann i reserve.

Privat vannforsyning

Har du privat vannforsyning må du selv følge med og vurdere kvaliteten på drikkevannet.

Vær ekstra obs om du bor i nærheten av Randsfjorden eller andre steder hvor det kan bli flom og overvann.

I en situasjon som nå kan private brønner og borehull bli forurenset. 

Husk at det er du som eier som selv har ansvaret for at drikkevannet er:

  • helsemessig trygt
  • klart
  • uten framtredende lukt, smak og farge

Du kan finne mer informasjon til deg med privat vannforsyning på Mattilsynets nettsider ved å trykke her.