Gjennom Viken fylkeskommune tilbyr Jevnaker kommune innbyggerne gratis klima- og energirådgivning fram til 31. desember 2023. 

Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. På denne måten vil kommunen bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg. 

Du får:

 • Energianalyse av egen bolig på Energiportalen
 • Digital befaring med energirådgiver (begrenset tilbud). Les mer på Klimasmart.no
 • Nyttige tips om energieffektivisering på Klimasmart.no
 • Webinar på Klimasmart.no om smarte klima- og energitiltak i egen bolig. Første webinar er 28. mars.

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi. En positiv effekt vil være lavere energibruk og strømkostnad. tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

Skal motivere

Hensikten er å motivere boligeiere til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om:
 
 • Elbillading
 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Smart styring
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale en gratis befaring med en energirådgiver som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din boligen og egen økonomi. Et slik befaring har normalt en verdi på 2600 kroner.

Befaringen er uforpliktende, det vil si at du får råd og veiledning som du selv velger om du vil følge eller ikke. 

Merk at dette er et begrenset tilbud.

Gå til kalender for å finne ledige tider.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din.

Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig.

Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Webinar om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt to digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger.

Den første er 28. mars fra klokka 20 til 21. 

Gå til www.klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene.

Egen satsing mot eldre og verneverdige bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Les mer om tilbudet her.

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder. Energieffektiviseringen bør ta hensyn til dette. Lær mer på byggogbevar.no