Prøvene ble tatt i slutten av september. Resultatet viser at prøvene er innenfor grenseverdiene på alle parametere.

Dermed er alle badeplasser friskmeldt etter flommen i høst.