Prognose fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søndag klokken 15.20:

Søndag kl. 11 er vannstanden 136,06 m (NN54). Vannstanden har nå kulminert og er fortsatt høy, men ventes ikke å øke ytterligere.

Mandag morgen klokken fem, viser målinger at vannstanden i Randsfjorden er 136,01 meter.

Nivå over 135,53 meter tilsvarer 50-årsflom i Randsfjorden.

Stenger vei og gangbru

På grunn av flommen er Bergerfossvegen mellom Jevnaker renseanlegg og Bergerfoss Kraftverk stengt for trafikk. Gangbrua over Randselva ved Bergerfoss er også stengt.

Oppdatert informasjon om dette kan du finne ved å trykke her.

Tips i forbindelse med flom

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

 • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene
 • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses
 • båtkjøring på fjorden (og i elver med flom) fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
 • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du ser bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

 • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
 • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
 • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Kilde: Varsom.no

Slik forbereder du deg på flom: 

 • Rydd hagen for løse gjenstander.
 • Flytt eller sikre større gjenstander som båt eller campingvogn.
 • Rens takrenner, avløpsrør og sluk.
 • Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren.
 • Lukk vinduer og dører godt igjen.

 

Kilde: Sikker Hverdag, en nettside levert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Deres side om flom-forberedelser kan du se ved å trykke her.

Mer informasjon

Du kan følge med på vannstanden i tilnærmet sanntid ved trykke her.

Farevarslene for Jevnaker fra NVE og Meteorologisk institutt kan du følge med på ved å trykke her.