Dersom du forhåndsstemmer i kommunen du bor i eller stemmer på selve valgdagen, har du anledning til å gjøre endringer på stemmeseddelen. Slik kan du påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn.

  • Gi kandidaten en personstemme

Sett et kryss («X») i ruten ved siden av navnet til kandidaten du vil gi en personstemme. Du kan gi én personstemme til så mange kandidater du vil.

  • Gi en personstemme til kandidater fra andre lister

Det gjør du ved å skrive opp navnet/navnene én gang. Det gjør du i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange du kan føre opp, står på stemmeseddelen. Disse personstemmene omtales ofte som slengere.

Fører du opp kandidater fra andre lister, taper listen du stemmer på et tilsvarende antall listestemmer.

Personstemme til kandidater fra andre lister er kun mulig i kommunestyrevalget.

 

Andre endringer enn dette vil ikke telle ved valgoppgjøret.

Du finner også veiledning på stemmeseddelen. Følg denne nøye, så stemmen din ikke blir forkastet.