Da Jevnaker kommune har under 30 manntallsførte samer, må de som ønsker å avgi stemme til sametingsvalget forhåndsstemme. Det er ikke anledning til å stemme på sametingsvalget på valgdagene.

Husk å ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Åpningstider - forhåndsstemmegivningen

Sted Periode ukedager tidsrom
Servicetorget 10.08.-10.09. mandag-fredag 1000-1400
Biblioteket 10.08.-10.09. mandag og torsdag 1100-1900
Biblioteket 10.08.-10.09. tirsdag,onsdag,fredag,lørdag 1100-1500

 

Forhåndsstemme fra annen kommune eller utlandet

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, vil stemmen din bli sendt til hjemkommunen din. Når du forhåndsstemmer i et annet fylke enn hjemfylket ditt, kan du bruke en "generell" stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partiers navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra hjemfylket ditt og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Husk å ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan mayer er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambasader, generalkonsulater og konsulater og hos stemmemottakere som oppnevnes av sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens den på Svalbard og Jan Mayer er 10. september.

Oversikt over hvor du kan stemme i utlandet finner du her

Velgere er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl 1700 dagen etter valgdagen 13. september. Dette for at den skal telle med i valgoppgjøret.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Husk å ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

 

Brevstemme

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

 

Forhåndsstemmegivning på institusjoner

Kommunene er pålagt å avholde forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner. Kommunene bestemmer selv når de skal avholde forhåndsstemmegivning på institusjonene, og valgstyret har derfor vedtatt at forhåndsstemmegivningen på institusjonene i Jevnaker skal foregå på disse stedene og tidspunktene som fremkommer nedenfor:

Sted Dato Tidspunkt
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) 06.09. 10:00-13:00
Villa Skaar 07.09. 11:00-12:30
Vangseter 07.09. 15:00-17:00

Når forhåndsstemmegivningen avholdes på institusjonene kan både beoere, ansatte og pårørende avgi sin stemme der. Hvis du som beboer ikke har mulighet til å komme til det rommet hvor forhåndsstemmegivningen foregår, kan valgmedarbeideren komme til rommet der du oppholder deg og han/hun vil tlrettelegge for at du kan avgi din stemme der du er.