Ansvarlig for dette er Den Norske Kirke. Les mer om dette på deres nettsider.

Kandidatene til det lokale menighetsrådet og til bispedømmerådet kan du se ved å trykke her.

For mer informasjon, kontakt Jevnaker menighetskontor. Kontaktinfo finner du på deres nettsider.