Slik finner og bruker du ditt digitale valgkort:

  1. ​Gå til den digitale postkassetjenesten du bruker: Digipost, E-boks eller Altinn
  2. Åpne valgkortet
  3. Vis valgkortet ditt på mobilen til valgfunksjonæren når du skal avlegge din stemme

Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget og har nyttig informasjon om valget. Du trenger ikke vise frem eller har med valgkortet når du stemmer men det er enklere og raskere for valgfunksjonæren å finne deg i manntallet om du har det med.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får valgkortet tilsendt på papir.

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort eller å oppgi navn og fødselsdato.

Dersom du er ukjent for stemmemottakeren i valglokalet, må du legitimere deg. Dette er fordi det skal være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Dersom det ikke er mulig å bekrefte dette, får du heller ikke avgitt din stemme. Andre personer i valglokalet kan heller ikke gå god for din identitet.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde

Unntak på institusjoner

Det finnes kun en unntaksbestemmelse når det gjelder fremvisnin av legitimasjon. Dette er for velgere som oppholder seg på helse- og omsorgsinstisusjoner og fengsler. I slike tilfeller kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.