Effektiv, respektfull og engasjerende dialog.

Mer enn 70% av de voksne sier at de aldri bruker sosiale medier til politiske ytringer. 91% av de unge sier det samme  Samtidig sier flertallet at de er opptatt av politiske saker og spørsmål, og at de setter pris på å bli sett og hørt. Dette betyr at likegyldigheten ikke er vår tids utfordring, men egenskapene til enkelte medier. Sosiale medier kan ofte framstå som ekkokammere og digitale gapestokker. 

GiMening™ har sammen med Jevnaker kommune utviklet verktøy og metoder som ikke setter noen i forlegenhet, og som eliminerer mulighetene for netthets. Det gjelder både for folkevalgte og tillitsvalgte som stiller spørsmålene, og for folk som svarer.  GiMening™ er 100% anonymt.

Gode tillitsvalgte lytter. For å nå flere enn de man møter personlig, kreves effektive verktøy og metoder.  GiMening™ leverer digitale temperaturmålinger som gjør gode politikere og besluttningstakere tryggere og bedre, og folk mer fornøyde.  

Hva er GiMening™

GiMening™ er først og fremst en app som du laster ned til smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Denne appen er en digital plattform, som forenkler og stimulerer dialogen mellom folk og folkevalgte, og mellom tillitsvalgte og medlemmer.  Målet er å gjøre gode tillitsvalgte bedre, og folk mer fornøyde og deltagende - ikke minst de som gjerne holder seg unna de åpne diskusjonsflatene på internett.

Via GiMening™ kommuniserer du direkte med ordfører og folkevalgte.