Da vil to valgfunksjonærer komme hjem til deg med stemmesedler og urne slik at du kan avgi din stemme.Vi vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt.

Frist for å be om å få stemme hjemme er fredag 10. september, kl 10:00, men av praktiske årsaker er vi glade for å få beskjed så tidlig som mulig.

I karantene eller isolasjon

Dersom du er i karantene eller isolasjon de siste 10 dagene før valgdagen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Dersom vi har et større utbrudd i perioden rett for valgdagene, vil vi tilrettelegge spesielt. Dersom det er et fåtall i karantene eller isolasjon, vil vi bruke hjemmestemming som alternativ.

Det er viktig at du oppgir at du er i karnatene eller isolasjon slik at valgfunksjonærene stiller med smittevernutstyr. Ring tlf. 924 00 694 eller send e-post til mbj@jevnaker.kommune.no