Da vil to valgfunksjonærer komme hjem til deg med stemmesedler og urne slik at du kan avgi din stemme. Vi vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt. Fint om du kan gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan sette opp tidspunkt for hjemmestemming.

Fristen for å søke om å stemme hjemme er torsdag 7. september kl. 14.

Kontakt postmottak på e-post postmottak@jevnaker.kommune.no eller ring Servicetorget på telefon 61 31 57 00 mellom kl. 10 og 14.