Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Dokumentene publiseres ikke men det kan bes om innsyn i alle dokumenter som ikke er unntatt offentligheet.

Dokumenter bestilles ved å klikke på lenken "be om innsyn" fra postlisten.
I kalenderen kan du klikke på den dato du ønsker å se.  Du kan bruke pilene eller nedtrekkslisten for å endre måned og/eller årstall.

Eget innsynskrav sendes til postmottak@jevnaker.kommune.no

Postlisten offentliggjøres tre virkedager etter registrering pga. internkontroll og kvalitetssikring. 

Gå til postliste

Rett til innsyn i offentlig virksomhet

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn og du har rett til å kreve innsyn. Dokumenter som er unntatt offentlighet, er det fortsatt mulig å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Dette gjøres ved å sende inn en innsynsbegjæring på det aktuelle dokumentet.  En slik innsynsbegjæring sendes til: postmottak@jevnaker.kommune.no
Det betyr at henvendelser til kommunen – og svar vi gir  – blir registrert i vårt saksbehandlingssystem (journalført) og publisert på våre offentlige postlister.

Innsynsforespørsler kan sendes på epost, eDialog eller bestilles direkte fra postlisten. 

Dokumentene er normalt registrert og tilgjengelig for innsyn etter tre arbeidsdager. Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig, innen 1-3 arbeidsdager.

Hva publiserer vi ikke?

Det er noen saksområder som i sin helhet holdes utenfor nettsidene, jfr forvaltningsloven § 18 og Offentlegforskrifta §7. 
For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten, er ikke barnehagemapper, elevmapper og personalmapper en del av den offentlige postlisten. For innsyn i den offentlige versjonen av disse journalene, ta kontakt.

Ved innsynforespørsler i disse sakene anbefaler vi at du bruker eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen.

Her kan du sende generelle henvendelser om innsyn via eDialog.