Innhenting av rammer/informasjon

Forslagstiller innhenter informasjon om gjeldende rammer for planarbeidet:

Gjeldende arealplaner:
Kommunens kartportal

Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:
Kommuneplanens arealdel 
Nasjonalt/regionalt regelverk (link)
Bestilling av kartdata og naboliste 

Innsending av planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte

I et oppstartsmøte vil kommunen orientere om gjeldende rammebetingelser for planområdet, og svare på generelle og konkrete spørsmål om planarbeidet.

Saksgang:

  1. Bestilling av oppstartsmøte mottas i Jevnaker kommune.
  2. Bestillingen fordeles saksbehandler hos Plan og miljø og intern gjennomgang av bestillingen gjennomføres.
  3. Saksbehandler innkaller til oppstartsmøte.
  4. Møte avholdes, og referat skrives og sendes til forslagsstiller.

Hva skal følge bestillingen?

  1. Bestilling av oppstartsmøte - skjema (doc)
  2. Kort beskrivelse
  3. Planskisse(r)
  4. Eventuelt andre illustrasjoner som er nødvendig for å forklare planarbeidets hensikt

Gjennomgang

Saken fordeles til saksbehandler. Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet. 

Saksbehandler innkaller til oppstartsmøte og skriver referat.