Utarbeid forslag til tiltak

Gå gjennom dokumentasjonen fra undringsprosessen. Reflekter over bekymring uten å konkludere. Utarbeid forslag til tiltak. Dette inngår som informasjonsdeling med foresatte i møte med foresatte. Ta kontakt med ressursgruppe BTI dersom man trenger anonym veiledning for gjennomføring av møtet.

Hvem? Alle medarbeidere
Verktøy Samlet informasjon

 

Planlegg tiltak og lag en plan

Hvordan?

Møtet gjennomføres etter malen «den nødvendige samtalen»

Drøft gjerne alternative tiltak sammen med nærmeste leder.

Kjenn ditt handlingsrom før møtet.

Fyll ut samtykkeskjema, opprett stafettlogg og avtal nytt møte

Hvem? Ansvarlig for undringen
Verktøy

Den nødvendige samtalen – støttemal  PDF document ODT document

Mal for tiltak 

Samtykke skjema

 

Iverksett tiltak

Ved behov for tiltak som involverer PPT, i hjemmet eller på fritid involveres andre tjenester (TFF, PPT, barnevernstjenesten, forebyggende tjenester, ungdomskontakt).

Hvordan? Gjennomfør tiltaksbeskrivelsen ihht. Stafettloggen.
Hvem?

De/den ansvarlige for tiltakene

Styrer/skoleleder orienteres fortløpende i skole og barnehage

Verktøy https://bufdir.no/Familie/foreldrestotte/tjenester_som_tilbyr_foreldrestotte/

 

Tiltak evalueres

Tjenesten evaluerer iverksatte tiltak i forkant av det planlagte møtet med foresatte og barnet/ungdommen. Gjør en felles evaluering i selve møtet. Bruk stafettloggen. 

Hvordan?

Ta utgangspunkt i bekymring og skjema for evaluering.

Rapporteres i stafettloggen.

Stafettholder leder møtet. 
Hvem?

Deltagere i møtet.

Styrer/skoleleder orienteres fortløpende i skole og barnehage

Verktøy

Evalueringsmøte - mal og struktur