Avklar på nytt med foresatte

Tenk høyt sammen med foresatte:

  • Hvilke endringer har skjedd?
  • Hvilke muligheter finnes for videre arbeid?
  • Offentlig bidrag og tiltak? Privat bidrag og tiltak(familiens nettverk)
Hvem? Stafettholder
Verktøy Tiltaksplan

 

Nye tjenester kobles inn

Bli enig om hvilke instans det kan være aktuelt å samarbeide med

Hvem?

Stafettholder

Foresatte

 

Henvisning

Klare saker til PPT, barnevern eller fysio/ergoterapi tjenesten henvises direkte

Hvem? Aktuelle tjenester etter egne interne rutiner
Verktøy

PPT og logoped

Fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering

For offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt: Gå til digitalt skjema for bekymringsmelding

 

Nye deltagere inn i samarbeidet

Er saken sammensatt og trenger tverrfaglig drøfting? Stafettholder vurderer nye deltagere inn i samarbeidet. 

Hvem? Stafettholder
Verktøy Kontaktliste over hjelpetjenestene

 

Samtykke

Foreldre undertegner samtykkeskjema og henvisningsskjema

Hvem? Stafettholder
Verktøy

Samtykkeskjema

PPT og logoped