Jevnaker kommune har ingen offentlige tilfluktsrom. Sentrale myndigheter har vurdert det til å ikke være nødvendig, etter risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne oversikten viser private tilfluktsrom, som i første rekke er beregnet for elever/ansatte og andre som oppholder seg i bygningen. Det er totalt 1.386 plasser fordelt på 12 steder.

Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider: Om tilfluktsrom.