Om barnehagen

Hovsenga barnehage ligger like ved Toso skole og nær boligområdet i Toso, Rønnerud, Haugerenga, Nybygget og Grønland. 

De tre avdelingene våre har hentet navnene sine fra gamle husmannsplasser i nærheten: 
Midtlia: 0-3 år
Tosobråtan: 2-6 år
Søtbakken: 2-6 år

Barnehagen vår skal oppleves som et godt sted å være for barn, foresatte og personalet. For at vi skal oppnå det, har vi nå begynt arbeidet med grunnfundamentet vårt, relasjonskompetanse og hva som skal definere barnehagen vår. Dere skal møte et personalet som er her for barna deres og som har fokus på barnas beste. 

Det er gjennom lek og samvær med andre at barna begynner å forstå verden og de sosiale spillereglene. Lek er spesielt viktig for utviklingen av sosiale ferdigheter. Gjennom samspill i lek lærer barn å sette seg inn i andres situasjon, noe som legger grunnlaget for utviklingen av sympati og empati med andre. Barna får trening i å samarbeide med andre, dele på leker, hevde seg selv, vente på sin tur, ta hensyn, lytte, løse uenigheter og håndtere konflikter. Vi mener det er viktig at barna får nok tid og plass hver dag til å fordype seg i leken, uten for mange avbrytelser. Vi tilrettelegger for god lek ved å dele barnegruppa inn i mindre grupper store deler av dagen.

Åpningstider

Hovsenga barnehage er åpen fra klokka 07.15-16.45.

Dagsrytme og rutiner

  • 07.15 Barnehagen åpner
  • 07.15-08.30 Frokost til de som kommer tidlig og ønsker å spise nistepakke i barnehagen. 
  • 08.30-09.15 Lek på avdelingen.
  • 09.15-9.30  Barnemøte
  • 09.30-10.30 Aktiviteter/grupper
  • 10.30-11.00 Lunsj
  • 11.00-14.00 Soving og stell. Frilek og aktiviteter.
  • 14.00-14.30 Ettermiddagsmat. Får de i barnehagen og det er frukt de har medbrakt etter egen rullering 
  • 14.45-16.45 Stell og skift av bleier. Frilek ute/inne.
  • 16.45 Barnehagen stenger

Årsplan

Årsplankalender Hovsenga barnehage 2023-2024

Årsplan del 1 2022-2025

Informasjonsskrivet: Lurt å vite om barnehagen, kan du lese her: Lurt å vite

Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage er et konsept som er utviklet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Jevnaker kommune er en trafikksikker kommune.

Det gir ingen garanti for at det ikke vil skje ulykker i fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos ansatte, barn og foreldre vil risikoen bli mindre. 

Hovsenga barnehage har utviklet en trafikkplan. Den finner du her