Formålet

Formålet med innkjøpsrutinen er å sikre at alle anskaffelser utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Herunder bidra til effektiv ressursbruk og bidra til at kommunene opptrer med integritet som skaper tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte. Innkjøpsrutinen gjelder for anskaffelse av alle varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Bygge kompetanse og oppnå innsparinger

Innkjøpssamarbeidet for Hadeland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Innkjøpssamarbeidet har som formål å koordinere og ivareta følgende oppgaver:

  • etablering og vedlikehold av felles anskaffelsesstrategi for kommunene
  • harmonisere rutiner og regler samt gi felles informasjon
  • inngå og administrere felles rammeavtaler på vegne av deltagerkommunene
  • være kommunenes kontaktpunkt overfor andre innkjøpsordninger

Innkjøpssamarbeidet skal bidra til å sikre at anskaffelser skjer innenfor gjeldende lover (Lov om offentlige anskaffelser med flere), forskrifter og regelverk, ved å:

  • bygge innkjøpskompetanse i kommunene
  • råd og veiledning til kommunene
  • oppnå økonomiske innsparinger ved mer effektive innkjøp

Her kan du lese hele innkjøpsrutinene for samarbeidet.