Bergermoen

Industriområdet Bergermoen ligger i tilknytning til E16 omlag 4 kilometer sør for Jevnaker. Her finner en forretninger innen storhandel og næringsvirksomhet innen industri, service, avfallshåndtering og produksjon. Området ligger tett inntill Eggemoen industripark med høyteknologi og egen flyplass. Det satses mye på utbedring av E16 mellom Sandvika og Gardermoen (Ring 4). Nytt kryss ved Bergermoen i Jevnaker vil øke attraktiviteten til næringsarealene i området.

Kommunen har ledige tomter i dette området og regulert arealer for mer næringsutvikling.

Du kan se annonsen på Finn.no.

Næringsklynger

Ringeriksregionens strategiske næringsplan «framover sammen» er det lagt vekt på å bygge videre på allerede etablerte næringsklynger. Planens overordna mål er å etablere en ny arbeidsplass for hver andre innbygger som flytter til regionen.

Jevnaker er blitt en destinasjon for kultur- og opplevelsesbasert næring. Hadeland glassverk og Kistefos tiltrekker seg alene mange hundre tusen mennesker årlig. Jevnaker kan dessuten tilby Nordens største badepark av sitt slag og årlige festivaler.

Høyteknologisk næringsvirksomhet er etablert på Eggemoen som både har samarbeid mot Kongsbergregionen og verden for øvrig. Her finnes også flyplass.

Spesielt landbruket på Hadeland har mye kompetanse og satser på norske mattradisjoner og kortreist mat. Når avstanden til Osloregionen reduseres og med økt fokus på bærekraft, ligger det mange innovative muligheter her i det grønne landbruket. Vi ser at mange produsenter har etablert seg her.

Områdene i og rundt Jevnaker har lange tradisjoner på skog og skogrelatert næring. Moelven og Treklyngen satser mye på å utnytte tradisjonen og ressursene som ligger i skogen. Det er stor produksjon og nytekning blant annet på tidligere Follum fabrikker rett utenfor Hønefoss.

I Ringeriksregionen, som Jevnaker er en del av, er det dessuten lange tradisjoner og mye kompetanse innenfor betongindustri. På Hensmoen ligger blant annet Spenncon og Spencon Rail som er Norges største og ledende leverandør av byggestystemer basert på prefabrikkerte betongelementer.

Knyttet opp mot næring og samfunnsutvikling, har Jevnaker også et tett samarbeid med Universitetet i Sør/Øst (USN). Ringerike sykehus, Kartverket og Universitetet gir gode muligheter for arbeidsplasser med høyere kompetanse.