Husk å melde fra

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke, må du alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at Brann- og redningstjenesten i Jevnaker skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Når må jeg sende byggesøknad?

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis: du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Du sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis: du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein. Rehabilitering av skorstein må gjøres av en kvalifisert person og er altså ikke noe en vanlig huseier kan gjøre selv. Arbeidet er søknadspliktig, og firmaet som får oppdraget må søke etter Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav f. Husk også at alle produkter som skal brukes til rehabilitering skal godkjennes etter felles europeisk standard som EN-Europeisk standard og NS- Norsk Standard (NS-EN 1443). De skal også være CE merket og ha monteringsanvisning.

Lurer du på noe rundt rehabilitering av skorstein, kan du sende spørsmålet ditt til postmottak@jevnaker.kommune.no

Veiledere for montering og oppføring

Hvem kan montere ildsted? Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.
Oversikt over sertifiserte montører finner du på denne lenken.

Må jeg søke om å installere ildsted? Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet). Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør. Behold originalen i huspermen og send en kopi til ditt lokale brannvesen. 
Skjema for innmelding du her: Melding om nyinstallasjon av ildsted

Punkt 3. Det er Politiet som er behandler av søknaden, brannvesenet gir bare en uttalelse i forbindelse med søknaden klagen sendes politiet.