Feiing av skorstein

Mellom tre til fem dager før feieren kommer vil du motta en SMS. Denne sendes ut til den som er registrert på eiendommen, enten som eier eller som beboer. 

Ta gjerne noen forholdsregler både på egne og feierens vegne.
Sjekk om skorsteinen skal feies fra taket eller fra en luke på loftet. Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.

Feiing fra tak

Sett fram godkjent stige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen. Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.

Feiing fra luke på loftet

Luken kan noen steder være innelåst i en privat loftsbod. Pass på å ha nøkler til den.
For at vi skal få tatt ut soten etter feiing må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren. Er sotluken i en kjellerbod, må du ha nøkler til den.

 

Lovpålagt feiing av fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger.

Årlig brenner det i 1.200 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme.  I følge forebyggende forskriften skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten ønsker vi å snakke om eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner!

Les mer om:

Brannsikkerhet på hytta

Sjekkliste på hytta

Boligtilsyn

Ved boligtilsynd får du en sms tre til fem dager i forkant av tilsynet.

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen.

Dette sjekker vi:

  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Tilsynspersonellet er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon. 

Etter gjennomført feiing og tilsyn

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.

Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler. Du sender en e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no