Landbruks og skogbrukseiendommer er fritatt fra eiendomsskatt. Unntaket gjelder ikke våningshus, kårbolig med tilhørende garasje eller annen næringsvirksomhet (som ikke tilhører landbruksdriften). I hovedsak skal takstmann foreta befaring/besiktigelse av våningshus og andre bygg på landbrukseiendommer.

Informasjon til eiere av landbrukseiendom med bolig (våningshus) og eiere av bolig uten formuesgrunnlag finner du her.

Informasjonsbrev juni 2015 (pdf)

Tidligere utsendt informasjon finner du i denne pdf-en: Nærmere informasjon