I Jevnaker kommune er det vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer verdsettes ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten (tidligere kalt Skatteetatens formuesgrunnlag) når dette foreligger, jfr. Eigedomsskattelova § 8 C-1. I de tilfeller det ikke foreligger boligverdi fra Skatteetaten, takserer kommunen boligene selv ved hjelp av takstmann i henhold til kommunens retningslinjer.

Boligverdien er Skatteetatens beregnede markedsverdi av boligen din. Boligverdien er regnet ut fra eiers innrapporterte opplysninger om boligen i skattemeldingen (boligens areal primærrom, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om solgte boliger i samme område i kommunen). Boligverdien finner du i skattemeldingen under punktet «Bolig og eiendeler», punktet «Bolig, eiendom og tomt».

Eiendomsskatten for 2024 er beregnet ut fra fastsatt boligverdi for inntektsåret 2022. Skattegrunnlaget settes til 70 % av Skatteetatens boligverdi.

Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig.

Det skrives ikke ut eiendomsskatt på eiendommer med en beregnet eiendomsskatt under kr. 300.

Se her for samleside om Eiendomskatt hos Skatteetaten

Les mer om boligverdi og forklaring av ord og begreper hos Skatteetaten