Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og planer

På denne siden legges det ut planer som Jevnaker kommune har ute på høring, kunngjøring eller offentlig ettersyn. Du finner også overordnede planer og andre strategiske dokumenter.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jf. Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.