Informasjon om fritidseiendommer finner du her.

Ved fastsettelse av takstgrunnlaget for fritidseiendommer, skal eiendommen besiktiges av takstmann. Sakkyndig takstnemnd fastsetter eiendomsskattegrunnlaget ut fra takstmannens forslag. Se forøvrig rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering.

Informasjonsbrev juni 2015 (pdf)