Bildet er et portrettbilde av en noe skråstilt mann. Han ser rett i kamera, og smiler lett. Han har skjorte og dressjakke. Bakgrunnen er helt nøytral.
Foto: Futuria

Kommunedirektør

Håvard Ulfsnes er kommunedirektør i Jevnaker. 
Mobil: 915 17 497
Send e-post

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at organisasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at sakene som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren skal sammen med kommunalsjefene bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Bildet er et portrettbilde av en noe skråstilt kvinne som ser rett i kamera med et forsiktig smil. Hun har kort hår, bluse og dressjakke. Bakgrunnen er helt nøytral.
Foto: Futuria

Kommunalsjef Helse og omsorg

Heidi Elisabeth Lafton er kommunalsjef for Helse og omsorg. 
E-post: hlaf@jevnaker.kommune.no
Telefon: 477 10 693

Helse og omsorg har ansvaret for alt helsearbeid i kommunen, som legetjenester, Frisklivssentralen, fysioterapi, psykisk helsevern, hjemmebaserte tjenester og institusjon. NAV hører også inn under Helse og omsorg.

Bildet er et portrett av Anette Juul Pedersen
Foto: Futuria

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Anette Juul Pedersen er kommunalsjef for Oppvekst og kultur.
E-post: ajpe@jevnaker.kommune.no
Telefon: 906 54 215

Oppvekst og kultur omfatter tjenestene barnehage, grunnskole, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, familieteam, LOS, PPT, logoped, ressursteam for førskolebarn, kultur, kulturskole, bibliotek og frivillighetssentral.

Bildet er et portrett av Gry B Munkerud
Foto: Futuria

Kommunalsjef Plan og samfunn

Gry B. Munkerud er kommunalsjef for Plan og samfunn.
E-post: grm@jevnaker.kommune.no
Telefon: 926 98 376

Plan og samfunn omfatter områdene plan, byggesak, delesak, kart og oppmåling, miljø, vei, vann og avløp, eiendomsdrift og forvaltning av kommunale bygg samt brann og redning. 

Bildet er et portrett av Ragnhild Collett-Hanssen
Foto: Futuria

Kommunalsjef Sentraladministrasjonen

Ragnhild Collet-Hanssen er kommunalsjef for Sentraladministrasjonen i Jevnaker kommune.
E-post: rach@jevnaker.kommune.no
Telefon: 936 88 603

Kommunens fellesfunksjoner som IKT, lønn, økonomi, servicetorg, post, arkiv, informasjon og politisk sekretariat er samlet i sentraladministrasjonen.

Kontaktinfo til nøkkelpersoner

Du finner e-post og telefonnummer til virksomhetsledere, kommunalsjefer og noen rådgivere ved å trykke her.

Bildet er en tegning som viser organisasjonskartet til Jevnaker kommune.

Organisasjonskart Jevnaker kommune

Jevnaker kommune har organisert tjenestene sine i tre hovedområder: Oppvekst og kultur, Helse og omsorg, Plan og samfunn. I tillegg er sentrale tjenester for kommunen samlet i området Sentraladministrasjonen.