På kartet, som er tegnet av Øyvind Tingleff, myldrer det av lokale stedsnavn, attraksjoner, aktiviteteter, gårsdnavn, bedrifter og andre kuriositeter. 

Kartet henger flere steder i Jevnaker, og kan hjelpe både gamle og nye innbyggere – og turister – til å bli kjent med mangfoldet i Jevnaker. 

Det som kanskje kan vekke størst forundring er de mange flaggene kjent fra det store utland. Disse har gjerne gamle, historiske forklaringer.

Under kartet formidler vi lokalhistoriker – og tidligere Jevnaker-ordfører – Per Ole Rønnings kunnskap om hva disse stedsnavnene betyr.

Tegning over hele Jevnaker med karikatur-tegninger som viser mylderet av aktiviteter og muligheter til alle årstider.

Tegning: Øyvind Tingleff

Du kan laste ned bildet i bedre oppløsning ved å trykke her (jpg) eller ved å trykke her (pdf). Sistnevnte inneholder også informasjon om hva tallene på kartet betyr. Dette finner du også ved å utvide boksen under.

Hva er hvor? – Hvor er hva?

Tallene på kartet viser til:

Aktivitet og fritid

 1 a) Jevnakerhallen, Stadion, skøytebane, Sportskaféen, curling, skatepark, ballbinger, Tuftepark og musikkbinge

 1 b) Jevnaker kunstisbane

 2. Bergermarka aktivitetsplass

 3. Glassheim

 4. Pilegrimsleden (se pilegrimsleden.no)

 5. Bøndernes hus

 6. Speiderheimen

 7. Storgata 24 

7 a) Jevnaker kulturskole

7 b) Jevnaker bibliotek

7 c) Ungdomskafé (UK)

7 d) Jevnaker frivilligsentral

 8. Grillhytte m/grillplass og lekeløype

 9. Jevnaker hage

10. Haugerstranda

11. Randsfjorden Seilforening

12. Småbåthavna

13. Nøklebytangen

14. Nordbytangen

15. Vepseplassen, gapahuk m/grillplass

16. Stubbetrollsplassen, lavvo/lekeløype

17. Puttemyra

18. Furulund grendehus

19. Skytebane, Vestre Buttentjern

37. Crossbanen, Musemyra

51. Tosobråtan, grillhytte og aktivitetsplass

52. Rødekorshuset

54. Myrskogen klubbhus

55. Bordtennishallen

56. Folkets hus Klinkenberg

74. Fiskeplass tilrettelagt for rullestolbrukere

Steder (gamle navn og kuriositeter)

20. Nybygget

21. Stasjo’n

22. Enkehjemmet

23. Firer’n

24. Gamle Klinkenberg-butikken

25. Randsfjord Glassverk (nedlagt)

26. Grønland

28. Meieriet

29. Klebersteinsbrudd, kulturminne

30. Eksersisplassen

31. Gullasvingen

32. Vangslandet

33. Vangssletta

34. Kveldsrudsletta

35. Ferista

36. Japan

38. Randsfjord stasjon

39. Eggesteinen (runestein/grensestein)

72. Kjerraten

73. Pipe fra gamle Onsaker teglverk

77. Halvdan Svarte og følge drukner, ca år 860

Kommunale/offentlige bygg

40. Samfunnshuset

41. Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter JORS

42. Randsfjord kirke

43. Jevnaker kirke

44. Prestegården

45. Jevnaker ungdomsskole

46. Toso skole

47. Hovsenga barnehage

48. Nesbakken barnehage

49. Bergerbakken skole og barnehage

50. Samsmoen barnehage

Gårder og andre bedrifter

60. Stortjernet barnehage

61. Nordby gardsbarnehage

62. Prestekragen menighetsbarnehage (nedlagt)

63. Vangseter (Randsvangen)

64. Kveldsrud gård

65. Kinge gård 

66. Villa Skaar

67. Norema-bygget

67 a) Gausdal Landhandleri (byggevarer)

67 b) Europris Jevnaker

67 c) Outlet Hadeland

68. Trollmyra, HRA

27. Esso’n

53. Circle K Jevnaker

57. Acem meditasjon (Halvorsbøle)

58. Sløvika Camping

59. Oldemors Karjol (nedlagt)

69. Thorbjørnrud Hotell

70. Lizas småbruk

71. De Haes gartneri

75. Øvre Berger gård

76. Randsfjordferga

78. Gunnstad gård

79. Skjennum gård

80. Rønnerud gård

81. Hauger gård

82. Mo gård

83. Hadeland viltslakteri

84. Brattval gård

Ikke avmerkede aktiviteter

xx. FLYT Fjordsauna

xx. Randsfjord badepark

xx. Eggemoen lysløype (10km)

xx. Jevnaker vestås skiløyper

xx. Bobilparkering

xx. Stortjernet badeplass

Kartet er laget slik vi ser Jevnaker per 01.01.2018.

Steder og navn er plassert med de beste hensikter.

Lokalkunnskapen finnes i lokalbefolkningen, og innspill tas imot med takk på e-post: oppdagogopplev@jevnaker.kommune.no

 

Utlandet i Jevnaker

Lokalhistoriker Per Ole Rønning har god kjennskap til de gamle stedsnavnene. Under finner du litt om hvordan utlandet ble en del av Jevnaker.

Dette er utdrag fra en tekst skrevet for Årbok for Hadeland 2023, som kommer for salg før jul. Der vil også en rekke flere internasjonale stedsnavn forklares.

Frankrike

En gammel ferdselsvei fra Ringerike over Åsbygda gjennom Moesmoen videre mot Jevnaker kirke og til Granavollen er kjent siden middelalderen.

Traseen ble oppgradert til kongevei på begynnelsen av 1800-tallet og var en del av traseen for hovedveien Christiania-Bergen. Langs denne veien ble det anlagt en husmannsplass med navnet Frankrike på gården Moe. I dag beliggende helt inn til tidligere fylkesgrense mot Buskerud.

Plassen ble ryddet i 1676. På denne tiden var det i tillegg kun to andre husmannsplasser på gården Moe. Det var ikke uvanlig at husmannsplasser fikk navn fra utenlandske steder og områder. Eksempler på Østlandet er Meklenborg og Prøysen.

En teori for navnet kan være at lokale soldater deltok i krigshandlinger i den dansk-norske hæren nedover i Europa. Etter oppdrag fikk noen rydde seg en plass og navn fra Europa ble brukt.

Den gamle stuen står fremdeles, men er oppgradert og påbygd til et moderne bolighus. Senere ble det også anlagt en plass nedenfor Frankrike som ble kalt Nedre Frankrike. På denne plassen ble den kjente visesanger og skribent Hans Aleksander Hansen født i 1911.

Huset brant på 1920-tallet, ble bygd opp igjen og brant igjen i 1976. I dag går den nye traseen av E16 over hustuftene. På andre siden av fylkesgrensen under gården Aslaksrud på Ringerike ligger plassen Tyskland også langs den gamle kongeveien. 

Paris

På nabotomten til Frankrike, ble det bygd et hus helt inntil kongeveien på 1880-tallet. Det ble da naturlig å kalle dette for Paris.

Huset ble brukt som bolig. I 1920 bor Karoline Trondsen Klæggerud der.

Hun gikk under navnet Karoline Paris og hadde sin praksis i huset som sydame. Hun var den siste beboer da boligen i forbindelse med trefningene ved Moesmoen i 1940 ble skutt i brann. Bygningen ble ikke gjenreist.

Tomten ble også senere kalt Paris, og et bolighus ble bygd. Dette ble revet i forbindelse med bygging av ny E16.

Grønland

Hadeland Glassverk ble anlagt i årene 1762–1765 med fabrikkanlegg og arbeiderboliger.

Etter hvert som bedriften utviklet seg ble det stadig bygd nye arbeiderboliger inne på fabrikkområdet. I 1857 bygges en to-etasjes gård i tømmer med 21 leiligheter og skolerom. Bare ti år etter, på julekvelden i 1867, inntreffer en brannkatastrofe, bygningen brenner ned og 21 familier blir husløse.

Brannen viste hvor farlig det var å ha store bolighus tett innpå driftsbygningene, og det ble besluttet å bygge nye boliger i god avstand fra glasshytta og de andre fabrikkbygningene.

Stedet som ble valgt var en flate oppe på Thorbjørnrudjordet som hadde navnet Brandteflaten etter en av bedriftens første forvaltere.

De tre første lave bygningene var allerede ferdige i januar 1869. Med disse var leilighetene som ble tapt i brannen erstattet, men ytterligere økt produksjon krevde flere arbeidere og i årene frem til 1907 blir to to-etasjer bygninger bygd i tillegg.

Brandteflaten var navnet, men verkefolket fant sitt eget navn på stedet. De syntes de nå kom så langt fra det trygge området rundt bedriften at de kalte det Grønland.

Japan

I dalsøkket mellom Randsfjord kirke og Piperbekkhaugen var det om vinteren et «vintersportssted» for barn og unge som ble kalt Japan.

I perioden fra Nesbakken utviklet seg på slutten av 1800-tallet til midt på 1950-tallet var Nesbakken et yrende sentrum med mange innbyggere og mange barn.

Japan var stedet hvor det var hoppbakke og mulighet for kjelker, skigåing, aking og hopp. Og nede i Piperbekken var det også tidlig på vinteren mulighet til å prøve skøytene på bekkeisen.

Stedet ble assosiert med vintersport og vinter i Japan og derav navnet.

Kanada

Gården Gullen i Østre Jevnaker var eid av proprietær Paul Gullen, en aktiv mann i bygda som deltok i styre og stell. Han døde barnløs i 1906.

Jevnaker kommune overtok eiendommen, delte den opp i mange mindre småbruk, 17 i alt. Disse ble lagt ut til salg i 1913 og mange fikk mulighet til å kjøpe jord og bygge sitt eget bruk.

I stedet for å reise til Amerika eller Canada, kunne man bare reise til Gullen i Østre Jevnaker å kjøpe seg et eget gårdsbruk. Husmannen Martin Fjeldstad sa det slik: «Dette blir reine Kanada». Og siden har grenda blitt hetende Kanada på folkemunne.

Korea

Det offisielle navnet på stedet i dag er Bratvalsgrinda. Stedet ble utbygd med noen eneboliger etter krigen.

Opprinnelsen til navnet Korea var at det samtidig med Koreakrigen på 1950-tallet var noe nabokrangling som satte dette navnet. De som bodde der på den tiden likte ikke navnet, men folkehumoren og mennesker utenfor brukte navnet.

Tegning over Jevnaker sentrum med karakteristiske strek. Man ser gatestruktur og kjente landemerker samt et yrende liv.Tegning: Øyvind Tingleff

Her finner du kartet på skilt

Det er laget store skilt av kartet, og dette finner du på følgende steder:

  • Bobil-parkeringen ved småbåthavna
  • Parkeringsplassen på torget
  • Bussplassen ved samfunnshuset
  • Extra (ved benken)
  • Haugerstranda
  • Esso (ved elbilladerne)
  • Sløvika Camping
  • Tidligere Oldemors Karjol