Verkevika ligger i Randsfjorden, like ved Hadeland Glassverk. Stranda strekker seg over ca. 200 meter og består av sand og siv/gress. Offentlig toalett.  I vika ligger også den karakteristiske "Verkebrygga", med badestige, flytebrygge og fortøyingsplass. Avstand er ca. 800 meter fra Jevnaker sentrum