Grøntjern er et skogstjern med en karakteristisk grønnlig farge, i nærheten av boligområdet Bergergrinda. 

Tjernet ligger i skogen, men kan sees fra hovedveien når man kommer fra Hønefoss over Eggemoen til Jevnaker, ned til venstre, 500–600 meter etter Circle K. Badeplassen ligger i enden av en skogsbilvei som går helt frem.