Sentraladministrasjon

Ragnhild Collet-Hanssen, kommunalsjef
E-post: rach@jevnaker.kommune.no
Telefon: 936 88 603

Liv-Astrid Snellingen, økonomileder
E-post: lis@jevnaker.kommune.no
Telefon: 924 00 876

Linn Grefsrud Halvorsen, politisk sekretariat
E-post: ligh@jevnaker.kommune.no
Telefon: 928 00 195

Siv Storløkken, kommunikasjonsrådgiver
E-post: sist@jevnaker.kommune.no
Telefon: 906 44 745

Oppvekst

Anette Juul Pedersen, kommunalsjef 
E-post: ajpe@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 906 54 215

Anita Rørvik, virksomhetsleder Familiens hus 
E-post: anro@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 46 63 54 66

Silje Strand Lafton, virksomhetsleder PPT og utdanning 
E-post: sistla@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 959 68 916

Skole

Ragnar Kjøk Solheim, rektor Jevnaker ungdomsskole 
E-post: raks@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 906 90 395

Mads Holterbakken, rektor Toso skole 
E-post: maho@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 994 42 525

Turid Briskelund, rektor Bergerbakken skole 
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 951 89 195

Barnehage

Marit Skøien Marvin, styrer Bergerbakken barnehage 
E-post: masm@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 920 14 762

Heidi Andersson Solheim, styrer Nesbakken barnehage 
E-post: haso@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 414 20 732

Lillian Sofie Borch Olsen, styrer Samsmoen barnehage 
E-post: lilols@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 476 21 110

Linda Grøthe, konstituert styrer Hovsenga barnehage 
E-post: ligr@jevnaker.kommune.no 
Telefon: 993 83 642

 

Kultur

Anette Juul Pedersen, kommunalsjef
E-post: ajpe@jevnaker.kommune.no
Telefon: 906 54 215

Håvar Andre Austgard, virksomhetsleder
E-post: haau@jevnaker.kommune.no
Telefon: 475 13 318

Helse og omsorg

Heidi Elisabeth Lafton, kommunalsjef
E-post: hlaf@jevnaker.kommune.no
Telefon: 477 10 693

Kristin Eriksen Akre-Hansen, virksomhetsleder institusjon
E-post: keah@jevnaker.kommune.no
Telefon: 469 37 707

Heidi Kristin Ellingsen, virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester
E-post: hkel@jevnaker.kommune.no
Telefon: 971 46 800

Gunn Marit Flatseth, virksomhetsleder NAV Jevnaker
E-post: gmfl@jevnaker.kommune.no
Telefon: 922 43 246

Kazhal Soltani Azari, virksomhetsleder tjenesten for funksjonshemmede
E-post: kasoaz@jevnaker.kommune.no
Telefon:  454 71 886

Plan og samfunn

Gry Brørby Munkerud, kommunalsjef
E-post: grm@jevnaker.kommune.no
Telefon: 926 98 376

Johnny Heen, virksomhetsleder arealplan, byggesak, kart/oppmåling og miljø
E-post: johe@jevnaker.kommune.no
Telefon: 409 11 880

Tonny Jensen, virksomhetsleder brann og redning
E-post: toj@jevnaker.kommune.no
Telefon: 907 72 311

Per Christian Frøislie, virksomhetsleder eiendom
E-post: pecf@jevnaker.kommune.no
Telefon: 930 41 110

Terje Orebråten, virksomhetsleder vei, vann og avløp
E-post: teor@jevnaker.kommune.no
Telefon: 476 42 095