Idrettslag med medlemskap i Norges Idrettsforbund blir automatisk medlem av idrettsrådet. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene og kommunen, og mellom lagene og idrettskretsen.

Leder for Jevnaker Idrettsråd er Stian Roos.