Her kan du lese mer om områdeplan for Jevnaker sentrum

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Estetisk veileder

Gatebruksveileder