Til sin nye jobb har hun med seg 14 års erfaring som jordmor ved Kvinne-Barn-avdelingen ved Ringerike sykehus. Hun har også vært jordmor i hjembygda Jevnaker før: For ni år siden kombinerte hun dette med å jobbe ved sykehuset.

Karianne har god erfaring med oppfølging både gjennom svangerskapet, fødsel og barseltiden. 

 

Vil gjøre deg trygg

Nå tar hun etterutdanning i kognitiv terapi. Fra fødeavdelingen har Karianne også erfaring med å følge opp gravide som strever med fødselsangst, tidligere traumatiske fødselsopplevelser og andre psykiske utfordringer knyttet til svangerskap og fødsel.

Karianne er opptatt av å trygge deg som gravid og din partner gjennom hele svangerskapet, og å forberede dere til foreldrerollen, fødselen og barseltiden. Gjennom å veilede, motivere og tilby kontinuitet i oppfølgingen ønsker hun å legge grunnlaget for en god helse, fysisk og psykisk, for både mor og barn. 

Karianne ønsker å ha fokus på din situasjon og det som er viktig for deg

 

Kontakt jordmor

Stillingen som jordmor i Jevnaker kommune er en 50 prosents stilling, og Karianne vil kombinere denne med vakter på fødeavdelingen. 

Jordmor er tilgjengelig på dagtid hver mandag og onsdag, samt torsdag i oddetallsuker (1, 3, 5 og så videre).

Hun kan kontaktes på telefon disse dagene for timebestilling, spørsmål og så videre. Ellers svarer hun meldinger og e-post så raskt som mulig.

Utenom disse dagene og ved akutte situasjoner, må gravide kontakte lege eller fødeavdeling.