Dette gjelder også de som har kommet lenger enn svangerskapsuke 24.

Vaksinen beskytter barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved rundt tre måneder.

Det ble gjennomført fellesvaksinering 15. mai for de som har nådd svangerskapsuke 24 eller mer.

De som ikke har kommet til svangerskapsuke 24 ennå vil få fortløpende tilbud av jordmor.

Vaksine mot kikhoste for gravide er en ny anbefaling. Dette kan du lese mer om hos Folkehelseinstituttet.