Søke eller endre SFO-plass

For å søke eller endre SFO-plass må du benytte deg av vår digitale plattform Visma flyt skole
Logg inn med ID-porten og velg elektronisk ID.

Skriv inn hvilke ukedag(er) dere søker SFO-plass i feltet  og hvilke økter dere ønsker å benytte. Der det står "kommentar fra foresatte", kan du maks bruke 250 tegn. Du må også presisere i kommentarfeltet hvilke dager du ønsker kost. 

Møter du på problemer eller har spørsmål om SFO kan du få råd og hjelp hos vår skolefaglige rådgiver. Se kontaktinformasjon til høyre på denne siden.

Si opp plass

SFO året starter 1. august til 31. juli påfølgende år. Frist for påmelding til høsthalvåret er 15.april. Dersom du skal si opp plassen er oppsigelsestiden en måned og regnes fra påfølgende 1. i måneden. Det er full betaling i oppsigelsestiden. 

Du sier opp plassen ved å gå inn på Visma flyt skole.