Onsdag formiddag ble seks solide steinblokker lastet opp på lasteplanet til Arne Skovly i Åsmund Pettersen & sønn. Sammen med Iver Engeli fra Jevnaker kommune fikk han æren av å velge ut passende blokker innenfor et oppgitt mål på omkring 30 x 70 x 100 centimeter.

De fem største er sprengstein fra Svenådalen, frigjort av arbeidet med nyveien. Den siste, og mindre, er en del av en slipestein fra Kistefos.

På vegne av Kunst i offentlige rom (KORO) blir steinene i første omgang kjørt til et monumenthuggeri på Skjeberg. Etter hvert skal de få en fasjonabel plassering i det nye regjeringskvartalet i Oslo.

Gjenbruksstein fra hele landet skal felles ned i bakken på Johan Nygaardsvolds plass, som vil markere inngangen til området. Med sine rundt 800 kvadratmeter blir bygulvet/kunstverket et av de største offentlig tilgjengelige område for kunst i det nye regjeringskvartalet.

Bildet viser to menn som stopper fast en diger steinblokk. Den ene mannen står på bakken, den andre på baksiden av steinen, som ligger oppå et lasteplan. I bakgrunnen ser man førerhuset på bilen. I forkant ser man en diffus kjetting.

Skissen er av et brostein-belagt område på bakken. Omtrent midt på er flere større steiner tilsynelatende tilfeldig plassert, stort sett i en firkant. Flere av steinene ligger «kastet» utover.
Skisseforslaget som viser en mulig utforming av kunstverket «Substitute». Illustrasjon: Jumana Manna/Caio Amado Soares

Om kunstverket

Kunstneren bak er Jumana Manna.

Kunstverket er en invitasjon til alle områder av landet til å være en del av gjenoppbyggingen, re-fortellingen og re-komponeringen av regjeringskvartalet gjennom et ikke-monumentalt arbeid i bakken.

– Mannas prosjekt viser stor forståelse for den offentligheten verket inngår i. Både selve prosessen og det ferdige resultatet vil åpne for samtaler og refleksjon om landet vi bor i, og om makt, demokrati, staten og enkeltmennesket, sier KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo i en pressemelding.

Du kan lese mer om kunstprosjektet på KOROs nettsider ved å trykke her.

Kunstverket skal etter planen være ferdig innen utgangen av juni 2025. Arbeidet med å bygge selve regjeringskvartalet er i gang, men ikke forventet helt ferdig før i 2030.

Som i Verkevika

Det er Statens vegvesen som har stilt steinene fra Svenådalen til disposisjon for kunstprosjektet.

De er av samme type som i dag brukes til komprimeringsstein i Verkevika, men er hentet fra et lager.

Massene i Verkevika skal for øvrig senere brukes til frostsikring i det nye krysset mellom Glassverkveien (gamle E16) og Hadelandsveien (fylkesvei 241). Dette arbeidet er en del av det som ofte benevnes som avlasta vei, som også omfatter strandpromenaden.

Les mer om planene for strandpromenaden i Verkevika ved å trykke her.