1. november begynte Silje som leder for PPT og utdanning. Det er en allsidig virksomhet, som hun nå skal bo seg til i. 

– Jeg skal jo jobbe ut fra et annet perspektiv nå enn det jeg hadde før, sier hun. 

 

Prøve noe annet

Tidligere har Silje vært svært operativ, gjennom 17 år ved Jevnaker ungdomsskole og nå sist 4,5 år ved Hønefoss videregående skole.  

– Det er litt vemodig å ikke skulle være så tett på elevene lenger. Samtidig kan jeg fortsatt innvirke på livene deres, men da mer på et systemnivå. 

Gjennom årene har hun tidvis tenkt på å prøve noe annet enn skole.  

– Så dukket denne muligheten opp! Jeg har også hatt litt lyst til å prøve meg som leder. 

 

Sterk PP-tjeneste

Som lærer og rådgiver har Silje jobbet mye i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som blant annet er en rådgivende instans for skolene. Nå synes hun det er både gøy og interessant å oppleve tjenesten fra «andre siden». 

– Nå ser jeg tydelig at vi har et faglig sterkt team, som går i dybden, sier hun imponert. 

 

Tre hovedbein

Kontorplassen er andre etasje i Storgata 24.  

Her bor skoleadministrasjonen og PPT sammen med kulturtjenesten. Virksomheten PPT og utdanning har også et tredje hovedbein. Det heter Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), og skal sikre at ressurser hos kommune og politi blir samkjørte og målrettet. 

Dette er virksomheten PPT og utdanning

Leder av virksomheten har ansvaret for: 

  • Den daglige ledelsen av og den faglige kvaliteten i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
  • Kvalitetsoppfølgingen av skolene i Jevnaker 
  • Tverrfaglig og systematisk arbeid gjennom blant annet arbeidet med Bedre tverrfaglig tidlig innsats (BTT)  
  • Koordinering av Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

Virksomheten tilhører kommunalsjefområdet Oppvekst og kultur.