Med våren blir det både bedre og mer attraktivt å være utendørs. 

– Det er flott at ungdommen er ute! Det er ikke bråk i seg selv, og det må tåles at ungdom høres, påpeker Kari.

Men utelivet gjør det også enklere å prøve nye ting. Ungdommen på Jevnaker skiller seg ikke ut i så måte. 

Da er det viktig at ingen er overlatt helt til seg selv. 

– Hvis noen er bekymret for noen eller ser noe som er bekymringsfullt – ikke vær redd for å ringe meg, oppfordrer Kari. 

Den som ringer skal være trygg på at informasjonen behandles med varsomhet.

På ungdommens arena

Sammen med Turid Briskelund jobber Kari Hoel med SLT-arbeidet i Jevnaker.

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, og skal sikre at ressurser hos kommune og politi blir samkjørte og målrettet. 

Det er Kari som ungdomskonsulent som er tettest på ungdommen. Etter 12 år i jobben har hun også et godt nettverk med nabokommunene.

Selv om Kari formelt har kontor i Familiens Hus på samfunnshuset, tilbringer hun mest tid rundt omkring på skolene for å hjelpe dem som opplever utfordringer i hverdagen. 

Målgruppen er fra 11 til 23 år, så hun følger opp gjennom barneskole, ungdomsskole og videregående skole – både i Hønefoss og Gran. Dette sikrer god oppfølging av Jevnaker-ungdommen på tvers av kommunegrensene.

Eventuelle utfordringer forsvinner jo heller ikke når skoledagen er ferdig, derfor er Kari også et viktig bindeledd mellom skole og fritid, spesielt de som jobber på ungdomskafeen på kveldstid. 

Fem råd til foresatte

Slik kan du være en årvåken foresatt uten å bli overvåkende:

  • Vær oppriktig interessert i hva ungdommen din holder på med
  • Bli kjent med vennene til ungdommen din
  • Ha dialog med foresatte til de andre i ungdomsgruppen
  • Gjør avtaler med ungdommen om for eksempel henting
  • Er du bekymret? Ta gjerne en telefon til ungdomskonsulenten

Skolevegring

En annen ting Kari jobber med, er skolefravær. 

– Det kan være et symptom på at noe er galt.

Kari oppfordrer foresatte til å koble på kontaktlærer allerede når det begynner å bli et gjentakende problem å få ungdommen til å dra på skolen. Da kan det være enklere å ta tak i situasjonen enn om man venter til ungdommen ikke lenger møter.

Flere tiltak denne våren

Fordi det typisk er mer eksperimentering om våren, er rus tema både i aktiviteter med elevene og på foreldremøter på ungdomsskolen denne våren. 

Målet er å utsette rus-debuten for ungdom, samt å gi både unge og foresatte mer kunnskap om temaet slik at alle bidrar inn i dette arbeidet.

Denne våren skal det også for første gang gjennomføres en trygghetsvandring. 

Da skal administrasjon, politikere, næringsliv og ungdom sammen se på hvordan man kan gjøre Jevnaker trygg for alle innbyggere ved å avdekke for eksempel steder som ikke er tilstrekkelig opplyst og områder som ikke er sikret.

Foresatte oppfordres dessuten til å stille som Natteravn. Ta kontakt med Jevnaker frivilligsentral dersom du har kapasitet til å bidra.

Ta kontakt

Ungdomskonsulent Kari Hoel kan du nå på 

e-post til kho@jevnaker.kommune.no 

eller på telefon 484 05 218.