Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen

Ringeriksregionen omfatter kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum og Krødsherad. Disse har etablert et politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen. Ringeriksregionen skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å:

  • utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
  • være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
  • initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene 

Nettsiden til Ringeriksregionen finner du her.

Medlemmer fra Jevnaker:

Ordfører (Morten Lafton)Ap
Varaordfører (Kristine Belsby)Ap
Rachel Therese Falk TrondsenH

Varamedlemmer

Bård BrørbySV
Kjetil BredesenAp
Gudbrand RuudH