Vårt tilbud

Barn under skolealder får tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon.  Temaer som tas opp kan være mat, søvn, barns trivsel og utvikling, samspill, foreldrerollen og andre utfordringer i hverdagen.

På helsestasjon treffer du blant andre helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut og familieveileder.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av jordmor og av helsesykepleier etter fødsel. Du kan også selv ta kontakt når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Vi samarbeider blant annet med forebyggende team, barnehage, fastlege, PPT og barnevern om det er behov for det

Hvis du er forelder og har spørsmål eller nylig har flyttet til kommunene, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Bildet viser et barn som ligger på gulvet på en matte. Sykepleier sitter på gulvet sammen med mor og far.

Helsestasjonprogrammet

Her finner du oversikt over faste konsultasjoner som vi helsestasjonen tilbyr:

 • Hjemmebesøk: av din helsesykepleier når du har kommet hjem fra fødeavdelingen
 • ​Tilbud til mor om etterkontroll /samtale med jordmor etter fødsel
 • 4-6 uker: Tilbud om barselgrupper
 • 6 uker: Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege. Vaksinasjon.
 • 8 uker: EPDS screening. Kartlegging av foresattes psykiske helse. Vi vet at psykiske plager etter fødselen er mer vanlig enn man tror.
 • 3 mnd: Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier. Vaksinasjon
 • 4 mnd: Gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut Tema: Ernæring og motorisk utvikling.
 • 5 mnd:. Veiledning ved helsesykepleier. - Vaksinasjon.
 • 6 mnd:. Veiledning og undersøkelse ved helsesykepleier og lege.
 • 8 mnd: Gruppe med helsesykepleier. Tema: Foreldrerollen. 
 • 10 mnd:.Gruppe med helsesykepleier. Tema: Ulykkesforebygging.
 • 12 mnd: Veiledning og undersøkelse ved helsesykepleier og lege. Vaksinasjon.
 • 15 mnd. Veiledning ved helsesykepleier. Vaksinasjon.
 • 18 mnd. Gruppe med helsesykepleier og familieteamet.Tema: Hvilke forventninger har du som foresatt til barnet ditt? Hva er du som foresatt opptatt av nå?         
 • 2 år: Undersøkelse ved helsesykepleier og lege med fokus på barnets egenvilje, språk og kropp.                     
 • 4 år: Undersøkelse ved helsesykepleier med fokus på følelser og språk.
 • 5-6 år: Skolestartundersøkelse av lege og helsesykepleier.

Individuelle avtaler gis utenom disse alderstrinnene.

Husk at syke barn eller voksne ikke må møte på helsestasjonen.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her finner du oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

 • 6 uker: Rotavirus (dråper)
 • 3 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom, Rotavirus (dråper)
 • 5 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom
 • 12 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom
 • 15 måneder: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
 • 7-8 år (2. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP-IPV)
 • 11-12 år (6. trinn): Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
 • 12-13 år (7. trinn): Humant papillomavirus (HPV)
 • 15-16 år (10. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP - IPV)

 

Du finner mer informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets temaside om: Barnevaksinasjonsprogrammet