Det koster 3000 kroner per måned for en full barnehageplass i Jevnaker kommune fra januar 2023. I tillegg kommer betaling for mat. Det betales for elleve måneder i året. Fra 1.august 2024 reduseres prisen til 2000 kroner per måned for full plass.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage får du søskenmoderasjon. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Det får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning. 

Moderasjonen er som følger:

  • 30% for barn nummer 2
  • gratis for barn nummer 3 og videre

Redusert foreldrebetaling

Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må søkes hvert år. 

Ordningen går ut på at ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt for barnehageplass. Dersom barnet ditt har full barnehageplass og husstanden tjener mindre enn kr. 550 000,- kan du søke om redusert foreldrebetaling.

Du kan søke digitalt her: Søk redusert foreldrebetaling og kjernetid. Da kommer du inn i Visma Flyt barnehage. Hvis du trenger instruksjon, trykk på denne lenken.

Gratis kjernetid

Du må selv søke om gratis kjernetid. Det må søkes hvert år.

Barn i familier med lav inntekt kan har rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har du barnehageplass må du betale for opphold utover de 20 timene.  Tilbudet gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Familier med lavere samlet inntekt enn kr. 615 590,- kan søke om gratis kjernetid.

Du kan søke digitalt ved å trykke på denne lenken. Da kommer du inn i Visma Flyt barnehage. Hvis du trenger instruksjon trykk på denne lenken.

Søk innen 20. juni

Vi ber om at alle som tror de har rett på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid søker om dette innen 20. juni. Da vil søknaden bli behandlet og gjelde fra 1. august.

Det er mulig å søke redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid hele året. Reduksjonen vil da gjelde fra måneden etter at søknaden er sendt inn.

Alle må betale for mat uavhengig av redusert betaling.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp i søknadsprosessen, kan du ta kontakt med styrer i barnehagen eller oppvekstfaglig rådgiver Eyvor Jahren. Ring Eyvor på telefonnummer 902 96 230 for avtale.