Selve begrepet ble lansert i 2018. I dag brukes det med stolthet om den flotte kommunen vår, det er egen emneknagg på Instagram, det er en del av kommunens visjon og du finner det brukt i svært mange kommunale planer og strategier.

Men hva er det egentlig?

Den skal Hans Ole Braathen gjøre svært så tydelig. Prosjektlederen skal fylle begrepet med innhold, stolthet og utvikling. 

 

Et bedre lokalsamfunn

Siden han begynte i den nyopprettede stillingen i midten av august har han gjort seg kjent med prosjektet, nøstet i tråder og fått oversikt. 

– Dette handler aller mest om å skape et bedre lokalsamfunn gjennom samarbeid, engasjement og stolthet over kommunen vår, sier den entusiastiske Jevnaker-mannen.

Med kallenavnet Solan er han full av kreative innfallsvinkler som skal løfte Fjordlandsbyen Jevnaker i absolutt alles bevissthet.

 

Facebook, kalender og kakefest

Noen drypp kan du allerede se:

  • Facebook-siden Fjordlandsbyen Jevnaker er etablert. Den skal bli til en side som bygger stolthet over alt som foregår her. Følg den allerede nå og bli med på reisen!
  • En vesentlig del av Facebook-siden blir kalender-funksjonen. Alle som oppretter et arrangement i Jevnaker oppfordres til å invitere Fjordlandsbyen Jevnaker som medarrangør. Slik skaper vi sammen en felles arrangementkalender på Facebook for Jevnaker!
  • Kakefest for at Jevnaker har passert 7000 innbyggere på Jevnaker folkebibliotek lørdag 9. desember.

 

Veien videre

Hva skjer videre, da? Hans Ole presenterer prosjektet for kommunestyret torsdag 14. desember. Den kan du følge direkte via Kommune-TV fra kl. 11. Det er mulig å se møtet i opptak etterpå. 

Mer informasjon

  • Kommuneplanens samfunnsdel skal vise veien for utvikling av Jevnaker-samfunnet, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. «Fra tettsted til Fjordlandsbyen Jevnaker» er et av hovedmålene i denne. 
  • Når det gjelder utviklingen av Jevnaker, kan det også være nyttig å lese perspektivmeldingen, som ble utarbeidet i 2021.