Han starter ved Samfunnshuset legekontor 12. august.

Da overtar han pasientlista etter Ingeborg Haugli. Vikar Vetle Oftung Lunde ivaretar denne ut juni. Deretter kommer Kjell Vaage inn som vikar frem til Ole Jacob er på plass. Kjell Vaage var også vikar på samme pasientliste i fjor sommer.

Kommunens nye fastlege er spesialist i nevrologi, og kommer fra jobben som overlege ved Ahus. Parallelt med fastlegejobben, starter han sitt spesialiseringsløp i allmennmedisin.

Dermed er det én fastlegehjemmel uten fast lege ved Samfunnshuset legekontor. Denne ivaretas av vikar Gary Kandela.

Jevnaker kommune overtok driften av legekontoret i september 2023.