Sykepleierbehovet er stort, både nå og i årene fremover. Derfor tilbys det nå å ta sykepleierutdanning på deltid med praksis nært hjemstedet fra høsten 2024.

Frist for å søke er 15. april.

Dette er mulig takket være et samarbeid mellom kommunene i regionene Hadeland, Valdres og Gudbrandsdalen, Karriere Innlandet og Høgskolen Innlandet. Det vil tilbys praksisplasser i kommunene.

 

Sykepleierstudium på deltid med praksis der du bor

Studiet har et ekstra distriktsvennlig tilsnitt, med lokale praksisplasser i kommunene og med karrieresentrene som studiesenter. Tilbudet er et deltidsstudium over fire år som veksler mellom digitale og fysiske samlinger.  

De digitale samlingene kan følges hjemme eller på de regionale karrieresentrene, mens fysiske samlinger og trening på ferdigheter vil skje på høgskolen i Elverum. 

Praksis utgjør halvparten av studiet. Planen er at du i hovedsak skal ha praksis i egen region med praksis tilpasset ulike emner i studiet. 

 

Ditt lokale karrieresenter

- Karrieresentrene har tidligere vært en sentral tilrettelegger og møteplass for sykepleierstudenter, og vi gleder oss til å ta imot nye studenter igjen, sier leder av Karriere Innlandet, Liv Kari Ringen.  

- Karrieresentrene er viktige møteplasser for studenter i regionene og vi ser fram til at flere bruker studiesentrene våre til digitale og fysiske samlinger, men også til egenstudier og kollokviearbeid. Med mye digital undervisning og lokal praksis, er studiet mer tilpasset voksne studenters arbeids- og familieliv. Samtidig trenger også voksne et studiemiljø og en møteplass, og dette vil karrieresentrene legge til rette for. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse med minimum: 

  • karakteren 3 i matematikk 
  • karakteren 3 i norsk 

Det er også muligheter for opptak med realkompetansevurdering (hvis du har arbeidet lenge innen helse), men karakterkravet i matematikk og norsk er et krav. 

Oppfyller du ikke kravene? Da kan Karriere Innlandet bidra til at du i løpet av skoleåret 24/25 kan ta norsk og matematikk studieforberedende, slik at du kan være med neste høst.

Hva krever det av deg?

  • At du er innstilt på 75% studier i hverdagen din.
  • At du kan reise på noen samlinger på Elverum. 
  • At du har struktur og kan planlegge studiehverdagen din.

Slik søker du

Du søker her: Samordna opptak

Høgskolen starter tilbudet i august 2024.

Søknadsfristen er 15. april 2024.

 

Spørsmål

Les mer om sykepleierstudiet på Høgskolen Innlandet

Du kan også kontakte Høgskolen Innlandet: Mette Arnestad, tlf. 470 18 444