Det er endrede vilkår for tildeling til både sjåfører og passasjerer. De største endringene gjelder for passasjerer.

De nye retningslinjene inneholder mer utfyllende veiledning til forskriftens bestemmelser.  Du kan lese mer om kravene som stilles til deg som søker her.

Vegdirektoratet har utarbeidet nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med representanter fra Norges parkeringsorganisasjon NorPark, Oslo kommune, Norsk Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. 

Last ned Vegdirektoratets retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse (pdf)