Det sier en entusiastisk Maren Trulsen, etter å ha deltatt på vinterens runde med veiledningskurset Trygghetssirkelen (cos-p).

Å være omsorgsperson kan av og til oppleves vanskelig, og man kan savne en bruksanvisning.

– På disse kursene blir vi minnet om at barna våre er bruksanvisningen, sier familieterapeut og kursholder Christina Oure. 

 

– Skulle ha vært obligatorisk

Maren har vært førstegangsmamma i snart ett år. Erfaringene fra kurset er også verdifulle i jobben som lærer. 

Underveis i kurset serveres ingen fasit, men deltakerne lærer om en holdning, de utfordres til å reflektere og å bli bevisste.

– Jeg synes dette skulle ha vært obligatorisk for alle som er foresatte. Jeg sier det til alle jeg kjenner! 

Kurset passer for alle omsorgspersoner, med barn opptil 18 år. Man trenger ikke å ha større utfordringer i hverdagen enn det som i seg selv følger med å ha ansvaret for barn.

– Inntrykket mitt er at mange venter til det har gått for langt, sier Maren.

Hvorfor, tror du?

– Kanskje at det er litt skambelagt? Man skal ikke fremstå som en dårlig forelder – og vi skal få det til selv. Det er synd! 

 

Haimusikk

Kursholderne åpner en verktøykasse som setter omsorgspersonene i stand til å forstå både barnet og seg selv bedre. 

På kurset brukes blant annet begrepet «haimusikk». Dette beskriver bestemte situasjoner som hindrer oss i å møte barnets behov: Man ser farer som ikke finnes, på grunn av sine egne erfaringer.

– Det er lettere å stå i egne følelser når man er bevisste på dem, sier Maren, og legger til:

– Barnet trenger å bli sett i sine følelser, og å bli fulgt opp ut fra det.

 

Barnas kodespråk

Når Maren ivrig forteller sin omgangskrets om kurset, kan hun oppleve at noen tolker det «å se barnet» som å ikke sette grenser.

Det er slett ikke tilfellet.

Poenget er å sette grenser og rammer ut fra barnas behov.

– Samtidig skal man jo ikke bare følge barnets behov. Barn er avhengige av voksne for å håndtere følelsene sine – det klarer de ikke selv, understreker Christina. 

Hun påpeker at barna forteller oss voksne mye om man ser litt bak handlingene deres. 

– Vi må prøve å forstå kodespråket til barnet – hva er det egentlig de sier til oss når de for eksempel slår seg vrange? Å se og anerkjenne barnet er ikke det samme som å ikke holde på rammene. Ser vi behovene barna våre har, så viser de oss at de trenger at vi er faste og tydelige med godhet i stemme og kropp.

Christina understreker også at det er den voksne som har ansvaret for stemningen og trivselen hjemme. Alltid. Uansett alder på barnet.

 

Gruppe gir ekstra læring

Kurset foregår i en sammensatt gruppe, der man er omsorgspersoner til barn i ulike aldre. Deltakerne har taushetsplikt. Man er så anonyme som man selv ønsker. Den som har lyst kan dele fra sin egen hverdag. 

Maren opplever at det å være gruppe gir ekstra læring: Det er enkelt å relatere seg til hverandres situasjoner. Mange kan også trenge å oppleve at de ikke er alene om å føle på at det kan være vanskelig å være forelder av og til.

– Vi er jo bare mennesker. Det er ikke forventet at vi skal gjøre alt riktig, hele tiden. De fleste føler vel på at man kan være en dårlig forelder, og mange trenger å oppleve at de ikke er dårlige. Dessuten er vi aldri utlært som forelder – det er alltid noe man kan gjøre bedre.

Illustrasjonen har til venstre et par åpne hender. Ved én står det "Sikker base" og tegninger av barn som trenger støtte og hjelp. Ved den andre står det "Trygg havn", og tegninger av barn som trenger beskyttelse og støtte.
Trygghetssirkelen (Illustrasjon: Circle of Security Int.)

Dette er Trygghetssirkelen

Kurset legger opp til veiledning og refleksjon. Metoden har fått navnet Trygghetssirkelen på norsk. Det er utviklet i USA med navnet Circle of Security Parenting, og omtales derfor ofte som cos-p. Det er utviklet på bakgrunn av mer enn 60 års forskning innen utviklingspsykologi og tilknytningsteori.

Jevnaker kommune har valgt å tilby kurset gratis gjennom flere år.

– Vi har valgt å investere i kompetanse og satse på dette fordi vi vet hvor stor betydning det har at foresatte er trygge i rollen sin og kan være både varme og tydelige, sier kommunalsjef oppvekst og kultur, Anette Juul Pedersen.

Målet med kurset er å:

 • Styrke din medfødte evne til – og ønske om – at barnet ditt skal være trygt
 • Lære å lese barnets behov
 • Støtte barnets evne til å håndtere følelser
 • Forbedre utviklingen av barnets selvtillit

Kurset er for alle som har barn opp til 18 år, og foregår uten deltakelse av barn. Kurset er en prosess, så det er viktig at man får med seg alle samlingene. Hver bolk er på halvannen time.

Nytt kurs i mars

Torsdag 7. mars starter det opp nytt kurs. Det går over sju torsdager:

 • 7. mars
 • 14. mars
 • 21. mars
 • 4. april
 • 11. april
 • 18. april
 • 25. april

Tidspunkt: Fra klokka 14 til 15.30.

Kursholdere: Familieterapeut Christina Oure (409 11 881) og helsesykepleier Ragnhild Thunold-Olsen (406 05 010)

Påmelding: Det er mulig å melde seg på helt fram til oppstart av kurset.