– Jeg har ikke vært styrer så lenge, men jeg har veldig mange tanker og ideer. Å gjennomføre dem får jeg bedre til som styrer enn som pedagogisk leder.

Det sier Lillian Sofie Borch Olsen, som i en drøy måned har vært på plass som ny styrer i Samsmoen barnehage.

Da kom hun fra en tilsvarende stilling i Frogn kommune. Før jul flyttet hun sammen med «en hyggelig fysioterapeut» og to hunder i Jevnaker.

Målet hennes er at når folk hører om Samsmoen barnehage skal de tenke: «De barna er skikkelig heldige!»

 

– Må kjenne barna

I dag finner du 64 barn i Samsmoen barnehage. Lillian liker tanken på å være en del av barns barndom, og å jobbe med familier. 

– Jeg setter stor pris på å ha relasjoner til barn og familie, og å kunne bidra til utvikling. Vi skal jo forberede barna på det samfunnet som venter – det er en spennende reise, som mange har meninger om samtidig som vi har våre planer å forholde oss til.

Lillian vektlegger å være til stede på avdelingene Maurtua, Furustubben, Bjørnehiet og Ekorntoppen.

– Jeg velger å ikke gjøre dette til en kontorjobb. For å drive en god barnehage må jeg bli kjent med brukerne, og se hva de ansatte er gode på. Jeg ønsker jo også at de foresatte skal se hvem jeg er og ha tett dialog med dem, selv om det selvfølgelig er de på avdelingene som har tettest kontakt med dem.

Dessuten synes hun det er luksus å få være ute i løpet av arbeidsdagen.

– Neste uke får jeg ha med meg ski på jobb! sier hun med et stort smil, og påpeker:

– Leken er vår arbeidsmetode. 

 

Gode kolleger

Det er 17 årsverk i Samsmoen barnehage. 

– Jeg er veldig glad for å jobbe sammen med de som er her. Jeg setter også pris på samarbeidet med de andre styrerne, og administrasjonen, i Jevnaker. 

At barnehagene samarbeider tett for at barna til enhver tid skal få det beste tilbudet betød mye for Lillian da hun fattet interesse for stillingen. Hun merket seg også Jevnaker kommunes verdier: Åpen, nytenkende og redelig

– De passer meg som fagperson. Jeg tenkte at dette virket som et hyggelig sted å være, og det har vist seg å stemme.

Lillian er som nevnt opptatt av lekemiljøet. Det kunne vi ha skrevet mye, men vi oppfordrer heller til å sjekke ut Samsmoen barnehage på Instagram.