Det er Ringerikskraft som melder om at Randsfjorden i år ligger an til å få en høyere flomtopp enn hva som er normalt, etter 20. mai.

Det innebærer at vannstanden kan bli minst en halv meter over normalen. Dette er en foreløpig beregning Ringerikskraft har gjort, i forbindelse med snøsmeltingen.

Sikre eiendommen

Du som har eiendom inntil Randsfjorden bør sjekke om du har eiendeler og verdier som må flyttes eller sikres mot vannet.

Følg vannstanden

Hvis du har lyst til å følge med på vannstanden i sanntid, kan du gå til denne siden hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).