Flyktningtjenesten har blant annet ansvar for introduksjonsstønad, praksisplasser og vedtak gjeldende etter Introduksjonsloven. Avdelingen har også ansvar for å bistå flyktninger innen 5 års-perioden. Norsk og samfunnskunnskapsundervisning foregår på Gran og Lunner Voksenopplæring. Les mer om det tilbudet her: voksenopplæring

Avdelingen har et koordinerende ansvar for alle fremmedspråklige som kommer til kommunen og vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med rett person i kommunen.

Flyktningtjenesten samarbeider tett med andre kommunale etater som skole, barnehage, NAV, Helsestasjon, Kultur, Frivilligsentralen og Eiendomsdrift.

NAV med mange tilbud

NAV Jevnaker kan være behjelpelige med mange saker, for eksempel:

  • Arbeidsrettet oppfølging
  • Råd og veiledning
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Forvalting av økonomi
  • Husbanken bostøtte
  • Akutt bolig
  • Kvalifiseringsprogrammet

Gjelder det spørsmål til Nav finner du mye relevant informasjon på Nav.no.
Ved hjelp til utfylling av søknader må time bestilles på tlf: 55 55 33 33.