Det er mulig fordi Jevnaker kommune har fått tildelt 50.000 kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til en såkalt fritidskasse.

Midlene herfra kan brukes til å dekke utgifter som utstyr, reiser, cuper, leir og deltakeravgift/kontingent. Dette kan sikre at alle har mulighet til å bli med. 

– Vi tror sterkt på verdien av deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unges utvikling. Dette bidrar til fysisk aktivitet, læring, mestring og sosialt samvær, beskriver prosjektleder Lars Christensen Blakstvedt. 

Det er i tråd med Alle med-dugnaden han og ordfører Morten Lafton har invitert til. Målet er at ingenting skal hindre at barn og unge er med på minst én aktivitet. 

Du kan lese mer om Alle med-dugnaden ved å trykke her.

Lokale lag og foreninger orienteres nå om mulighetene fritidskassen gir. Det er de som må søke kommunen om støtte innen sommeren 2024, og som får den utbetalt. Disse oppfordres til å informere både medlemmer – og mulige nye medlemmer – om muligheten. Foresatte oppfordres til å kontakte ledere for aktiviteter deres barn er – eller har ønske om å bli – medlem av.

Ordningen er tillitsbasert mellom lag/forening og kommunen, og overfor kommunen også anonym. Det stilles ingen krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller lignende.

– Sammen kan vi bidra til å skape en positiv endring i vårt nærmiljø ved å gi alle barn og unge mulighet til å delta, sier Blakstvedt.

Det gis dessverre ikke tilskudd til deltakeravgift for kulturskolen, ettersom det er en lovpålagt tjeneste.

Lurer du på noe om ordningen? Kontakt Blakstvedt på e-post lars.blakstvedt@jevnaker.kommune.no.