«Melding fra Jevnaker brann og redning» vil det stå først i sms-en, som altså vil ha et langt og ukjent nummer som avsender. 

Nummeret er unikt for hver mottaker, og gjør det mulig å besvare meldingen. Når du har svart, vil det på senere meldinger fra brannvesenet stå «Brannvesen» som avsender.

Muligheten til å svare er én av flere nye funksjoner i fagsystemet brannforebyggerne nå vil bruke. 

Dermed kan du enkelt bekrefte om for eksempel tidspunktet for tilsyn passer. Og du bekrefte – eller ringe for å få ny tid. Gjør du ingen av delene, vil du fortsette å få meldinger som ber deg om å ta stilling til det oppsatte tidspunktet.

Samleside for din eiendom

Som en del av det nye systemet vil alle innbyggere også få en ny «hjemmeside» for sin(e) eiendom(mer). I tjenesten MinEiendom vil du finne informasjon som for eksempel: 

  • Feiing og branntilsyn
  • Kart 
  • Tinglyste heftelser

Tjenesten kan bli utvidet til å omfatte mer senere.

Du kan se din informasjon ved å trykke her. Siden krever innlogging, med MinID, BankID, Buypass ID eller Commfides.

Under «brannforebygging» vil du finne blant annet tilsynsrapporter og informasjon om eventuelle avvik og anmerkninger etter ditt neste tilsyn.